DISTANČNÍ VÝUKA od 5. do 18. 10. 2020

Podle Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020 je s účinností od 5. října do 18. října 2020 omezen provoz naší školy.

Omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v budově školy.

Výuka přechází na distanční způsob. Rodiče budou o podrobnostech výuky a o případných změnách informování prostřednictvím jednotlivých učitelů školy.

MgA. Pavla Caletková, v. r.
ředitelka školy

Copyright © 2021 Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Webové stránky vytvořil TK Design - www.tkdesign.cz
Skip to content