Obnovení individuální prezenční výuky

Vážení rodiče, milí žáci,

jsme rádi, že od středy 25. listopadu 2020 můžeme opět vyučovat prezenčně.  Zatím pouze individuální výuku hudebního oboru, tedy jeden učitel – jeden žák. Hudební nauka, soubory a klávesový seminář jsou nadále vyučovány distančním způsobem.

Kolektivní a skupinová výuka výtvarného a literárně-dramatického oboru pokračuje distančním způsobem.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky v prostorách školy.

Pokud charakter výuky (zpěv, dechové nástroje, LDO?) neumožňuje nošení roušky, nemusí ji žák mít.

V rámci zachování epidemických pravidel je vstup třetích osob do školy je možný jen v důvodných případech.

V případě nejasností se obraťte na svého učitele.

Copyright © 2021 Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Webové stránky vytvořil TK Design - www.tkdesign.cz
Skip to content