Obnovení individuální výuky v ZUŠ od 12. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
podle Usnesení vlády z 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření, které se týká základního uměleckého vzdělávání vláda omezuje:

  • provoz ZUŠ podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v budově základních uměleckých škol s výjimkou individuální výuky
  • (jeden učitel a jeden žák) omezuje provoz tak, že součástí vzdělávání není zpěv

Z Usnesení vyplývá, že individuální výuka je povolena prezenční formou, ostatní (skupinová, kolektivní) bude dál probíhat distančním způsobem.

Ve dnech 26. a 27. 10. 2020 budou školy zavřeny.

Copyright © 2021 Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Webové stránky vytvořil TK Design - www.tkdesign.cz
Skip to content