Poděkování rodičům a žákům

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za to, že jste stále s námi a podporujete své děti v uměleckém vzdělávání. V prosinci jsme se rádi vrátili k prezenční výuce a doufali, že v ní budeme pokračovat i nadále. Vzhledem ke stávající epidemické situaci to není možné. Distanční způsob výuky je nyní jediný, který Vám můžeme nabídnout.

Velmi si vážíme Vaší ochoty nás v tomto nelehkém období podpořit a obracíme se na Vás s žádostí o platbu školného (úplaty za vzdělávání) na 2. pololetí 2020/2021.

Pevně věříme, že nám zachováte přízeň.

Přeji nám všem, ať se co nejvíce setkáváme osobně, jsme zdraví, plní síly a odvahy.

Za všechny zaměstnance, kteří se i v této době zodpovědně a tvořivě věnují Vašim dětem

Pavla Caletková, ředitelka školy

úplata za vzdělání - vyjádření Asociace základních uměleckých škol

Copyright © 2021 Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Webové stránky vytvořil TK Design - www.tkdesign.cz
Skip to content