Charakteristika hudebního oboru

Hudba provází člověka na každém kroku. Hudební obor poskytuje vzdělání v praktickém ovládání nástrojů nebo hlasu. Vedle toho vybaví žáka teoretickými znalostmi a kulturním přehledem s přesahem do ostatních druhů umění.

Hudební obor je nejpočetnějším oborem naší školy a má široko nabídku možností výuky hudby. Jednotlivá studijní zaměření jsou nastavena tak, by se žákovi dostalo vzdělání v individuální hře na sólový nástroj nebo zpěvu, v kolektivní hře v souboru nebo sborovém zpěvu, a aby získal také základní orientaci ve světě hudby.

Studium hudebního oboru je rozděleno:

  • přípravné studium (1 - 2 roky) od 5 let
  • základní studium I. stupně (7 let) od 7 let
  • základní studium II. stupně (4 roky) od 14 let
  • před základním studiem II. stupně může být realizováno jednoleté přípravné studium

Vzdělávání žáků je realizováno v těchto předmětech

Hra na nástroj nebo Sólový zpěv se vyučuje individuálně. Skupinově (2 - 4 žáci ve vyučovací hodině) mohou být vyučovány tyto předměty: Hra na kytaru, Hra na zobcovou flétnu, Hra na elektronické klávesové nástroje nebo Sólový zpěv

Volitelné předměty (Komorní hra, Souborová hra, Sborový zpěv, Komorní zpěv, Čtyřruční hra, Klávesový seminář) žák navštěvuje od 4. ročníku I. stupně, v případě zájmu a na základě schopností může žák volitelný předmět navštěvovat i dříve.

Hudební nauka je určena žákům od přípravného stupně do 5. ročníku I. stupně.

Copyright © 2021 Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Webové stránky vytvořil TK Design - www.tkdesign.cz
Skip to content