Historie

Pamětníci si jistě vzpomenou na zahájení hudební výuky v čerstvě vybudovaných učebnách hudební školy, které se nacházely v tehdejší Záložně na náměstí našeho města.

Zakladatelem a prvním ředitelem Spolkové hudební školy se stal v roce 1948 Jan Sládek.  Byl osobností, bez níž bychom si dnes jen těžko představili tak bohatou kulturní činnost a dění v  Bystřici pod Hostýnem. Pan Sládek působil ve funkci varhaníka a ředitele kůru v chrámu sv. Jiljí. Jeho velkou zásluhou bylo i  založení pěveckého sdružení Tregler, které v červnu 2016 oslavilo 80. výročí založení.

V průběhu existence hudební školy se mnohé změnilo. Důležitým mezníkem v historii školy bylo získání vlastní budovy a po velké adaptaci její otevření 10. února 1963. Od roku 1996 je Základní umělecká škola právním subjektem, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj.

 

Ředitelé ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem od jejího založení:

 

Jan Sládek 1948 – 1959 (klavír, varhany, hudební nauka)

Bohumil Faltus 1959 – 1972 (housle, viola, kytara, houslový soubor, hudební nauka)

Miroslav Trňáček 1972 – 1978 (housle, viola)

Marta Kučerová 1978 – 1984 (klavír, hudební nauka)

František Tkadlčík 1984 – 1992 (žesťové nástroje, hudební nauka)

Petr Hlavizňa 1992 – 2015 (klavír, varhany)

Pavla Caletková 2015 (klarinet, saxofon, zobcová flétna,)

Copyright © 2021 Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Webové stránky vytvořil TK Design - www.tkdesign.cz
Skip to content