Klarinet

Stručná charakteristika ŠVP

Klarinet patří k nástrojům s nejširším uplatněním. Kromě klasické hudby lze využít i v jazzu, dechové hudbě, folklóru. Dle svých fyziognomických předpokladů žák hraje zpočátku na Lyon C nebo již na klarinet B. Vedle sólové hry se žák aktivně zapojí i do komorní a souborové hry nebo do dechového orchestru.  Své umění žák předvede minimálně 2x ročně na třídní předehrávce nebo žákovské besídce. Vyspělejší žáci reprezentují školu na soutěžích a akcích pořádaných městem, BKNF. Každý rok žák vykoná na konci školního roku postupovou zkoušku. Absolventským koncertem završí studium I. i II. stupně.

 

 

Přípravné studium I. stupně

předmět PS *
Hra na klarinet 1
Přípravka 1

*pro 6 leté

 

Přípravné studim

Žák

 • umí sestavit a rozložit nástroj, ovládá základní údržbu nástroje
 • hraje v tónovém rozsahu g´- c´ a orientuje se v notovém zápisu
 • rozezná hodnoty not a pomlk (celé, půlové, čtvrťové)
 • zvládá nasazení s pomocí slabiky TÁ
 • předvede velký nádech a dlouhý výdech
 • zahraje lidové písně a jednoduché skladbičky s doprovodem

 

 

Základní studium I. stupně

předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
Hra na klarinet 1 1 1 1 1 1-1,5* 1-1,5*
Hudební nauka 1 1 1 1 1
Volitelný předmět** Komorní hra 1 1 1 1 1
Dechový orchestr 1 1 1 1
Sborový zpěv 1 1 1 1

* O hodinové dotaci v 6. a 7. ročníku rozhoduje ředitel školy.

**Z  volitelných předmětů vybere učitel vhodný předmět tak, aby odpovídal individuálním schopnostem a potřebám žáka. 

 

 

 

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY:

 

 1. ročník

Žák

 • umí sestavit a rozložit nástroj, pojmenovat jeho části, připevnit plátek na hubičku
 • zvládá základní údržbu nástroje a plátku
 • popíše správný postoj a držení nástroje
 • hraje v „šalmajovém“ rejstříku a´- g tenuto v celých, půlových a čtvrťových hodnotách
 • nadechuje se na určených místech s využitím „spodního“ dýchání
 • interpretuje skladbičku s klavírním doprovodem

 

 1. ročník

Žák

 • má správný postoj a držení nástroje (uvolněnost, stabilita)
 • dokáže zahrát dlouhý rovný tón s konkrétním nasazením a ukončením
 • hraje v šalmajovém rejstříku b´- e tenuto, legato a staccato i v osminových hodnotách
 • interpretuje jednoduché skladbičky s klavírním doprovodem a popíše náladu skladby
 • zahraje lidovou píseň zpaměti

 

 1. ročník

Žák

 • sluchově kontroluje vlastní hru a dokáže ji slovně zhodnotit
 • vedle šalmajového rejstříku hraje i v „klarinovém“ rejstříku  h´-  g´´
 • dbá na konkrétní nasazení a práci s jazykem ve hře tenuto, legato i staccato
 • zahraje jednoduché melodicko-rytmické útvary z listu a podle sluchu
 • s využitím získaných dovedností interpretuje skladbičky různých žánrů s doprovodem

 

 1. ročník

Žák

 • hraje v „šalmajovém“ a „klarinovém“ rejstříku e – g´´
 • dbá na zvukovou vyrovnanost obou rejstříků ve hře tenuto, legato, staccato
 • ovládá různé způsoby artikulace v kombinaci s prstovou technikou
 • v přednesových skladbách s doprovodem aplikuje základní dynamické rozdíly (p-mf-f) a přitom kontroluje ladění
 • vyjmenuje dřevěné dechové nástroje

 

 1. ročník

Žák

 • hraje v tónovém rozsahu e – c´´´ a kontroluje artikulaci a rytmus
 • dbá na dechovou oporu v celém rozsahu v souvislosti s kvalitou tónu a intonací
 • samostatně vypracuje nádechy v probíraných skladbách
 • interpretuje skladby různých stylových období a využívá v nich získaných dovedností a návyků
 • zahraje z listu jednoduchou skladbu

 

 1. ročník

Žák

 • hraje v tónovém rozsahu e – e´´´ tenuto, legato, staccato a portamento
 • dbá na celkovou uvolněnost při hře
 • zná  obecně používaná tempová a dynamická označení
 • zahraje základní melodické ozdoby – příraz, nátryl, trylek
 • vyjmenuje nástroje symfonického orchestru

 

 1. ročník

Žák

 • hraje v chromatickém tónovém rozsahu e – g´´´
 • disponuje nátiskovou stabilitou, kvalitou tónu a technickou dovedností
 • uplatní všechny nabyté znalosti a dovednosti v praxi
 • dovede samostatně zhodnotit svůj výkon
 • zná základní mezníky ve vývoji klarinetu a stěžejní díla klarinetového repertoáru

 

 

Přípravné studium II. stupně

předmět PS
Hra na klarinet 1

 

Přípravné studium

Žák

 • umí konkrétně nasadit tón
 • využívá „spodní“ dýchání
 • zvládá hru tenuto, legato a staccato
 • orientuje se v notovém zápisu a notových hodnotách
 • zahraje skladby s doprovodem

 

 

Základní studium II. stupně

   předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Hra na klarinet 1 – 1,5* 1 – 1,5* 1 – 1,5* 1 – 1,5*
volitelný předmět ** Komorní hra 1 1 1 1
Dechový orchestr 1 1 1 1
Sborový zpěv 1 1 1 1

* O hodinové dotaci ročníku rozhoduje ředitel školy.

**Z  volitelných předmětů vybere učitel vhodný předmět tak, aby odpovídal individuálním schopnostem a potřebám žáka. 

 

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY:

 

 1. ročník

Žák

 • hraje v rozsahu e – g´´´ a kontroluje tónovou kulturu ve hře tenuto, legato, staccato a portamento
 • dbá na celkovou uvolněnost při hře a dechovou oporu v celém rozsahu v souvislosti s kvalitou tónu a intonací
 • zahraje lidové písně v transpozici in C
 • při studiu skladeb využívá hru z listu
 • popíše vznik a vývoj klarinetu

 

 1. ročník

Žák

 • hraje v chromatickém tónovém rozsahu e – g´´´
 • samostatně pracuje na nastudování přednesových skladeb
 • využívá melodické ozdoby ve skladbách různých stylových období
 • kontroluje ladění v souvislosti s dynamickými prostředky nástroje (pp – ff)
 • zná základní klarinetový repertoár období klasicismu a romantismu
 1. ročník

Žák

 • při interpretaci využívá získané dovednosti dynamiky, agogiky, frázování a melodických ozdob
 • hraje v chromatickém rozsahu
 • samostatně řeší problematiku nástrojové techniky a výrazových prvků
 • dokáže analyzovat hrané skladby
 • zná základní klarinetovou literaturu 19. a 20. století

 

 1. ročník

Žák

 • dokáže uplatnit všechny nabyté znalosti a dovednosti v praxi (sólové, komorní i orchestrální)
 • zná základní druhy moderních způsobů hry: frulato, tremolo, glissando
 • objektivně zhodnotí svůj výkon i výkony ostatních
 • je schopen rozlišit frázování různých hudebních žánrů (symfonická, taneční, jazzová, dechová hudba)
 • zná historii klarinetu a repertoár nástroje

Délka studia: 4 roky

Fotografie z výuky:

Kdo učí

 • MgA. et Bc. Pavla Caletková  učí: hru na klarinet, saxofon a zobcovou flétnu

  o učiteli:

  Vystudovala konzervatoř v Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži, JAMU v Brně a hudební vědu na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity Brně.

  e-mail: caletkova@zusbph.cz


 • Barbora Chovancová  učí: hru na klarinet a zobcovou flétnu

  o učiteli:

  Vystudovala hru na klarinet na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži.

   

   

  e-mail: chovancova@zusbph.cz


 • Bystřická letní flétna
 • ZKOLA
 • Asociace ZUŠ
 • Zlínský kraj
 • Bystřice pod Hostýnem
 • ZUŠ Open
 • ZUŠka? ZUŠka!
 • Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

Kontakty

tel.: +420 573 380 372
e-mail: zusbph@volny.cz

Adresa

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 133
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Mapa

Napište nám

  Jméno *

  Email *

  Předmět

  Zpráva

  Chci odebírat novinky

  Chcete-li odebírat novinky, jednoduše přidejte svůj e-mail níže a přihlašte se k odběru.Po odeslání ještě obdržíte potvrzující e-mail, který musíte odsouhlasit!

  Přidejte se k nám