Klarinet

Stručná charakteristika ŠVP

Klarinet patří k nástrojům s nejširším uplatněním. Kromě klasické hudby lze využít i v jazzu, dechové hudbě, folklóru. Dle svých fyziognomických předpokladů žák hraje zpočátku na Lyon C nebo již na klarinet B. Vedle sólové hry se žák aktivně zapojí i do komorní a souborové hry nebo do dechového orchestru.  Své umění žák předvede minimálně 2x ročně na třídní předehrávce nebo žákovské besídce. Vyspělejší žáci reprezentují školu na soutěžích a akcích pořádaných městem, BKNF. Každý rok žák vykoná na konci školního roku postupovou zkoušku. Absolventským koncertem završí studium I. i II. stupně.

 

 

Přípravné studium I. stupně

předmět PS *
Hra na klarinet 1
Přípravka 1

*pro 6 leté

 

Přípravné studim

Žák

 • umí sestavit a rozložit nástroj, ovládá základní údržbu nástroje
 • hraje v tónovém rozsahu g´- c´ a orientuje se v notovém zápisu
 • rozezná hodnoty not a pomlk (celé, půlové, čtvrťové)
 • zvládá nasazení s pomocí slabiky TÁ
 • předvede velký nádech a dlouhý výdech
 • zahraje lidové písně a jednoduché skladbičky s doprovodem

 

 

Základní studium I. stupně

předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
Hra na klarinet 1 1 1 1 1 1-1,5* 1-1,5*
Hudební nauka 1 1 1 1 1
Volitelný předmět** Komorní hra 1 1 1 1 1
Dechový orchestr 1 1 1 1
Sborový zpěv 1 1 1 1

* O hodinové dotaci v 6. a 7. ročníku rozhoduje ředitel školy.

**Z  volitelných předmětů vybere učitel vhodný předmět tak, aby odpovídal individuálním schopnostem a potřebám žáka. 

 

 

 

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY:

 

 1. ročník

Žák

 • umí sestavit a rozložit nástroj, pojmenovat jeho části, připevnit plátek na hubičku
 • zvládá základní údržbu nástroje a plátku
 • popíše správný postoj a držení nástroje
 • hraje v „šalmajovém“ rejstříku a´- g tenuto v celých, půlových a čtvrťových hodnotách
 • nadechuje se na určených místech s využitím „spodního“ dýchání
 • interpretuje skladbičku s klavírním doprovodem

 

 1. ročník

Žák

 • má správný postoj a držení nástroje (uvolněnost, stabilita)
 • dokáže zahrát dlouhý rovný tón s konkrétním nasazením a ukončením
 • hraje v šalmajovém rejstříku b´- e tenuto, legato a staccato i v osminových hodnotách
 • interpretuje jednoduché skladbičky s klavírním doprovodem a popíše náladu skladby
 • zahraje lidovou píseň zpaměti

 

 1. ročník

Žák

 • sluchově kontroluje vlastní hru a dokáže ji slovně zhodnotit
 • vedle šalmajového rejstříku hraje i v „klarinovém“ rejstříku  h´-  g´´
 • dbá na konkrétní nasazení a práci s jazykem ve hře tenuto, legato i staccato
 • zahraje jednoduché melodicko-rytmické útvary z listu a podle sluchu
 • s využitím získaných dovedností interpretuje skladbičky různých žánrů s doprovodem

 

 1. ročník

Žák

 • hraje v „šalmajovém“ a „klarinovém“ rejstříku e – g´´
 • dbá na zvukovou vyrovnanost obou rejstříků ve hře tenuto, legato, staccato
 • ovládá různé způsoby artikulace v kombinaci s prstovou technikou
 • v přednesových skladbách s doprovodem aplikuje základní dynamické rozdíly (p-mf-f) a přitom kontroluje ladění
 • vyjmenuje dřevěné dechové nástroje

 

 1. ročník

Žák

 • hraje v tónovém rozsahu e – c´´´ a kontroluje artikulaci a rytmus
 • dbá na dechovou oporu v celém rozsahu v souvislosti s kvalitou tónu a intonací
 • samostatně vypracuje nádechy v probíraných skladbách
 • interpretuje skladby různých stylových období a využívá v nich získaných dovedností a návyků
 • zahraje z listu jednoduchou skladbu

 

 1. ročník

Žák

 • hraje v tónovém rozsahu e – e´´´ tenuto, legato, staccato a portamento
 • dbá na celkovou uvolněnost při hře
 • zná  obecně používaná tempová a dynamická označení
 • zahraje základní melodické ozdoby – příraz, nátryl, trylek
 • vyjmenuje nástroje symfonického orchestru

 

 1. ročník

Žák

 • hraje v chromatickém tónovém rozsahu e – g´´´
 • disponuje nátiskovou stabilitou, kvalitou tónu a technickou dovedností
 • uplatní všechny nabyté znalosti a dovednosti v praxi
 • dovede samostatně zhodnotit svůj výkon
 • zná základní mezníky ve vývoji klarinetu a stěžejní díla klarinetového repertoáru

 

 

Přípravné studium II. stupně

předmět PS
Hra na klarinet 1

 

Přípravné studium

Žák

 • umí konkrétně nasadit tón
 • využívá „spodní“ dýchání
 • zvládá hru tenuto, legato a staccato
 • orientuje se v notovém zápisu a notových hodnotách
 • zahraje skladby s doprovodem

 

 

Základní studium II. stupně

   předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Hra na klarinet 1 – 1,5* 1 – 1,5* 1 – 1,5* 1 – 1,5*
volitelný předmět ** Komorní hra 1 1 1 1
Dechový orchestr 1 1 1 1
Sborový zpěv 1 1 1 1

* O hodinové dotaci ročníku rozhoduje ředitel školy.

**Z  volitelných předmětů vybere učitel vhodný předmět tak, aby odpovídal individuálním schopnostem a potřebám žáka. 

 

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY:

 

 1. ročník

Žák

 • hraje v rozsahu e – g´´´ a kontroluje tónovou kulturu ve hře tenuto, legato, staccato a portamento
 • dbá na celkovou uvolněnost při hře a dechovou oporu v celém rozsahu v souvislosti s kvalitou tónu a intonací
 • zahraje lidové písně v transpozici in C
 • při studiu skladeb využívá hru z listu
 • popíše vznik a vývoj klarinetu

 

 1. ročník

Žák

 • hraje v chromatickém tónovém rozsahu e – g´´´
 • samostatně pracuje na nastudování přednesových skladeb
 • využívá melodické ozdoby ve skladbách různých stylových období
 • kontroluje ladění v souvislosti s dynamickými prostředky nástroje (pp – ff)
 • zná základní klarinetový repertoár období klasicismu a romantismu
 1. ročník

Žák

 • při interpretaci využívá získané dovednosti dynamiky, agogiky, frázování a melodických ozdob
 • hraje v chromatickém rozsahu
 • samostatně řeší problematiku nástrojové techniky a výrazových prvků
 • dokáže analyzovat hrané skladby
 • zná základní klarinetovou literaturu 19. a 20. století

 

 1. ročník

Žák

 • dokáže uplatnit všechny nabyté znalosti a dovednosti v praxi (sólové, komorní i orchestrální)
 • zná základní druhy moderních způsobů hry: frulato, tremolo, glissando
 • objektivně zhodnotí svůj výkon i výkony ostatních
 • je schopen rozlišit frázování různých hudebních žánrů (symfonická, taneční, jazzová, dechová hudba)
 • zná historii klarinetu a repertoár nástroje

Délka studia: 4 roky

Fotografie z výuky:

Kdo učí

 • MgA. et Bc. Pavla Caletková  učí: hru na klarinet, saxofon a zobcovou flétnu

  o učiteli:

  Vystudovala konzervatoř v Kroměříži, JAMU v Brně a hudební vědu na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity  Brně

  úspěchy:

  mnoho……….

  e-mail: caletkova@zusbph.cz


 • Barbora Chovancová  učí: hru na klarinet a zobcovou flétnu

  o učiteli:

   

  Studuje hru na klarinet na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži.

   

   


 • Bystřická letní flétna
 • ZKOLA
 • Asociace ZUŠ
 • Zlínský kraj
 • Bystřice pod Hostýnem
 • ZUŠ Open
 • ZUŠka? ZUŠka!
 • Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

Kontakty

tel.: +420 573 380 372
e-mail: zusbph@volny.cz

Adresa

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 133
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Mapa

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 133
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zobrazit větší mapu

Napište nám

Jméno *

Email *

Předmět

Zpráva

Chci odebírat novinky

Chcete-li odebírat novinky, jednoduše přidejte svůj e-mail níže a přihlašte se k odběru.Po odeslání ještě obdržíte potvrzující e-mail, který musíte odsouhlasit!

Přidejte se k nám