Klavír

Stručná charakteristika ŠVP

Délka studia: 7 let

Fotografie z výuky:

Kdo učí

 • Vendula Galdová  učí: hru na klavír

  o učiteli:

  První vzdělání ve hře na klavír získala na Základní umělecké škole v Bystřici pod Hostýnem u Jaroslavy Navrátilové a Martiny Studené. Ve studiu pokračuje na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde je již šestým rokem posluchačkou ve třídě Márie Vaitové, věnuje se zde také hře na cembalo, pod vedením Ivony Křivánkové. Souběžně se studiem na konzervatoři rozšiřuje své znalosti v oboru teorie umění při dálkovém studiu na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

  Klavírní hru a metodiku klavírní hry zdokonaluje čtvrtým rokem na Klavírních kurzech v Mikulově pod vedením Ivo Kahánka, účastnila se řady dalších interpretačních kurzů u významných českých i zahraničních pianistů.

   

  úspěchy:

  Z úspěchů jmenujme 1. místo na Klavírní soutěži Konzervatoře P. J. Vejvanovského r. 2011, Cenu Miloše Vacka a čestné uznání 1. stupně na Soutěži Vítězslava Nováka v r. 2012, 3. cenu na soutěži Pro Bohemia 2013, téhož roku Cenu Ředitele soutěže na Mezinárodní soutěži „Young virtuoso“ ve Varšavě.


 • Bc. Lubor Horák  učí: hru na klavír

  o učiteli:

  Hru na klavír vystudoval v Základní umělecké škole v Kojetíně pod vedením Miluše Venclíkové. Po maturitě na Gymnáziu Kojetín se stal posluchačem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži v klavírní třídě Tomáše Víška a Karla Košárka. Studium zakončil v roce 2008 provedením Klavírního koncertu F dur George Gershwina za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře.

  Své hudební vzdělání si doplňuje účastí na mistrovských klavírních kurzech našich i zahraničních pedagogů.
  Je zakládajícím členem Holešovského komorního orchestru s nímž mj. provedl Koncert e moll F. Chopina a Koncerty f moll, g moll J. S. Bacha. Jako korepetitor se účastnil řady houslových soutěží, např. Kocianova houslová soutěž, Soutěžní přehlídka konzervatoří, Archetti in Moravia atd.

  úspěchy:

  S velkým ohlasem se setkal jeho recitál v holešovském zámku v únoru 2009 v místní sala terreně, kde vystoupil na prvním koncertě po otevření nově zrekonstruovaných společenských částí zámku.


 • Zoja Chlebnikova  učí: hru na klavír

  o učiteli:

  Muzikalnaja škola Dolgoprudnaja (Lidová škola umění)
  Studium hry na klavír – Konzervatoř v Moskvě (prof. Sofie Michajlova)
  Později vyučovala hru na klavír na Hudební škole v Moskvě a od roku 1999 pracuje v Základní umělecké škole Bystřice pod Hostýnem.


 • Zuzana Outratová  učí: hru na klavír, korepetitorka

  o učiteli:

  Je absolventkou Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, klavírní třídy prof. Zdeňka Muchy.

  Během svého působení v ZUŠ Bystřice pod Hostýnem absolvovala v rámci dalšího vzdělávání množství odborných kurzů a seminářů.

  S úspěchem připravuje své žáky ke studu na Střední pedagogické škole.

  Jako korepetitorka se pravidelně zúčastňuje soutěží ZUŠ.

  Působí jako stálá korepetitorka pěveckého sboru Moravan Kroměříž a jako externí spolupracovnice Říše loutek Domu kultury v Kroměříži.


 • BcA. Martina Studená

  vedoucí klavírního oddělení

  učí: hru na klavír, korepetitorka

  o učiteli:

  První vzdělání ve hře na klavír začala v šesti letech v ZUŠ Zlín-Malenovice a později v ZUŠ Zlín-Štefánikova. V dalším hudebním studiu pokračovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě prof. Zdeňka Muchy (1988-1994). Od roku 1994 nastoupila jako učitelka hry na klavír, EKN a korepetitorka do ZUŠ Zlín – Jižní Svahy. Její žákyně Klára Černobilová byla přijata na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

  V letech 1996 – 1998 studovala Metodické centrum na HF JAMU v Brně, hru na klavír studovala ve třídě prof. Jiřího Skovajsy.

  Od roku 2001 vyučuje v ZUŠ Bystřice pod Hostýnem hru na klavír a působí jako korepetitorka.

  Od roku 2002 spolupracuje s PS Tregler a také s dětským PS Vrabčáci při ZŠ TGM.

  V roce 2007 studovala čtyřsemestrální kurz MC JAMU – Stylová klavírní interpretace a moderní teorie klavírní hry, v Metodickém centru studuje od roku 2005 neustále (celoživotní vzdělávání).

  V roce 2008 byla požádána o spolupráci s dětským pěveckým sborem „Sboreček“ při ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem.

  V roce 2013 úspěšně ukončila studijní obor Klavírní pedagogika na HF JAMU v Brně. Hru na klavír studovala u prof. Jiřího Doležela.

  V současné době začíná s hrou na cembalo na Metodickém centru HF JAMU v Brně ve třídě MgA. Martina Hrocha a neustále se vzdělává studiem v Metodickém centru HF JAMU v Brně.

  úspěchy:

  2008 – okresní kolo národní soutěže ZUŠ – 1. místo – Marie Tučková, Roztočilová Klára, 2. místo – Jan Sanitrák, Vendula Galdová
  2008 – krajské kolo národní soutěže ZUŠ – 2. místo – Klára Roztočilová
  2010 – žákyně Vendula Galdová přijata na konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži
  2011 – okresní kolo národní soutěže ZUŠ – 1. místo – Nikol Schönwälderová, Dominik Duchoň, Jan Sanitrák, Klára Roztočilová, 2. místo – Eliška Pilmajerová, Lenka Skácelová, Karolína Studená, Ester Pospíšilová, Ondřej Ryška, Lucie Mozolová, Hana Tučková
  2011 – krajské kolo národní soutěže ZUŠ – 1. místo Klára Roztočilová
  2014 – okresní kolo národní soutěže ZUŠ – 1. místo Helena Kubíčková, Karolína Studená, Nikola Chmelařová, Jan Sanitrák, 2. místo – Markéta Macháňová, Nikol Schönwälderová
  2014 – krajské kolo národní soutěže ZUŠ – 2. místo Jan Sanitrák

  Jako korepetitorka získala několik ocenění:

  2006 – „Diplom za mimořádný klavírní doprovod, který výrazně podpořil výkon soutěžících“- okresní kolo

  2009 – 2x „Diplom za citlivý klavírní doprovod“ – dřevěné dechové a žesťové nástroje – okresní kolo

  2015 – „Diplom za mimořádnou klavírní spolupráci“- okresní kolo

  2015 – „Diplom za vynikající klavírní spolupráci“- krajské kolo

  Jako korepetitorka spolupracuje nejčastěji s kolegy MgA. Pavlou Caletkovou, Mgr. Jarmilou Schuskovou a Mgr. Vladimírem Češkem.


 • MgA. Ester Moravetzová  učí: hru na klavír a varhany, korepetitorka

  o učiteli:

  Vystudovala obor hra na varhany na Církevní konzervatoři v Kroměříži u prof. Ireny Chřibkové a na Konzervatoři v Praze u prof. Jana Hory, kde v roce 1997 absolvovala. V Praze též studovala dva roky povinný klavír u Mgr. Ludmily Šimkové – dlouholeté pedagožky a autorky Klavírní prvouky a nadšené překladatelky různých vědeckých prací zabývajících se výukou mladého pianisty.

  Je také absolventkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde studovala u doc. Kamily Klugarové a u prof. Karla Pokory (varhanní improvizace), zakladatele varhanního oddělení Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Během svého studia v Brně pobývala tři semestry na Hochschule der Künste v Berlíně, kde vyučoval hru na varhany prof. Leo van Doeselaar, světově známý varhaník z Concertgebouw v Amsterodamu. Za studií se pravidelně účastnila řady mezinárodních interpretačních kurzů.  Od roku 2001 působí jako profesorka hry na varhany na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Od roku 2009 vyučuje též hru na klavír, varhany a korepetuje na Základní umělecké škole v Bystřici pod Hostýnem. V Českobratrské církvi evangelické se angažuje v oblasti vzdělávání církevních varhaníků a působí na Semináři církevní hudby Evangelické akademie. Se svým manželem Ladislavem Moravetzem, celocírkevním kantorem ČCE, spolupracuje na pravidelných letních interpretačních varhanních kurzech, na různých církevně-hudebních projektech (nahrávky CD, duchovní koncerty, hudební nešpory), a zúčastňuje se každoročních zasedání Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu. Vedle pedagogické práce se věnuje i koncertní činnosti doma i v zahraničí.


 • Bystřická letní flétna
 • ZKOLA
 • Asociace ZUŠ
 • Zlínský kraj
 • Bystřice pod Hostýnem
 • ZUŠ Open
 • ZUŠka? ZUŠka!
 • Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

Kontakty

tel.: +420 573 380 372
e-mail: zusbph@volny.cz

Adresa

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 133
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Mapa

Napište nám

  Jméno *

  Email *

  Předmět

  Zpráva

  Chci odebírat novinky

  Chcete-li odebírat novinky, jednoduše přidejte svůj e-mail níže a přihlašte se k odběru.Po odeslání ještě obdržíte potvrzující e-mail, který musíte odsouhlasit!

  Přidejte se k nám