Klavír

Stručná charakteristika ŠVP

Délka studia: 7 let

Fotografie z výuky:

Kdo učí

 • Vendula Galdová  učí: hru na klavír

  o učiteli:

  První vzdělání ve hře na klavír získala na Základní umělecké škole v Bystřici pod Hostýnem u Jaroslavy Navrátilové a Martiny Studené. Ve studiu pokračuje na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde je již šestým rokem posluchačkou ve třídě Márie Vaitové, věnuje se zde také hře na cembalo, pod vedením Ivony Křivánkové. Souběžně se studiem na konzervatoři rozšiřuje své znalosti v oboru teorie umění při dálkovém studiu na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

  Klavírní hru a metodiku klavírní hry zdokonaluje čtvrtým rokem na Klavírních kurzech v Mikulově pod vedením Ivo Kahánka, účastnila se řady dalších interpretačních kurzů u významných českých i zahraničních pianistů.

   

  úspěchy:

  Z úspěchů jmenujme 1. místo na Klavírní soutěži Konzervatoře P. J. Vejvanovského r. 2011, Cenu Miloše Vacka a čestné uznání 1. stupně na Soutěži Vítězslava Nováka v r. 2012, 3. cenu na soutěži Pro Bohemia 2013, téhož roku Cenu Ředitele soutěže na Mezinárodní soutěži „Young virtuoso“ ve Varšavě.


 • Bc. Lubor Horák  učí: hru na klavír

  o učiteli:

  Hru na klavír vystudoval v Základní umělecké škole v Kojetíně pod vedením Miluše Venclíkové. Po maturitě na Gymnáziu Kojetín se stal posluchačem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži v klavírní třídě Tomáše Víška a Karla Košárka. Studium zakončil v roce 2008 provedením Klavírního koncertu F dur George Gershwina za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře.

  Své hudební vzdělání si doplňuje účastí na mistrovských klavírních kurzech našich i zahraničních pedagogů.
  Je zakládajícím členem Holešovského komorního orchestru s nímž mj. provedl Koncert e moll F. Chopina a Koncerty f moll, g moll J. S. Bacha. Jako korepetitor se účastnil řady houslových soutěží, např. Kocianova houslová soutěž, Soutěžní přehlídka konzervatoří, Archetti in Moravia atd.

  úspěchy:

  S velkým ohlasem se setkal jeho recitál v holešovském zámku v únoru 2009 v místní sala terreně, kde vystoupil na prvním koncertě po otevření nově zrekonstruovaných společenských částí zámku.


 • Zoja Chlebnikova  učí: hru na klavír

  o učiteli:

  Muzikalnaja škola Dolgoprudnaja (Lidová škola umění)
  Studium hry na klavír – Konzervatoř v Moskvě (prof. Sofie Michajlova)
  Později vyučovala hru na klavír na Hudební škole v Moskvě a od roku 1999 pracuje v Základní umělecké škole Bystřice pod Hostýnem.


 • Zuzana Outratová  učí: hru na klavír, korepetitorka

  o učiteli:

  Je absolventkou Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, klavírní třídy prof. Zdeňka Muchy.

  Během svého působení v ZUŠ Bystřice pod Hostýnem absolvovala v rámci dalšího vzdělávání množství odborných kurzů a seminářů.

  S úspěchem připravuje své žáky ke studu na Střední pedagogické škole.

  Jako korepetitorka se pravidelně zúčastňuje soutěží ZUŠ.

  Působí jako stálá korepetitorka pěveckého sboru Moravan Kroměříž a jako externí spolupracovnice Říše loutek Domu kultury v Kroměříži.


 • BcA. Martina Studená  učí: hru na klavír, korepetitorka

  o učiteli:

  První vzdělání ve hře na klavír začala v šesti letech v ZUŠ Zlín-Malenovice a později v ZUŠ Zlín-Štefánikova. V dalším hudebním studiu pokračovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě prof. Zdeňka Muchy (1988-1994). Od roku 1994 nastoupila jako učitelka hry na klavír, EKN a korepetitorka do ZUŠ Zlín – Jižní Svahy. Její žákyně Klára Černobilová byla přijata na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

  V letech 1996 – 1998 studovala Metodické centrum na HF JAMU v Brně, hru na klavír studovala ve třídě prof. Jiřího Skovajsy.

  Od roku 2001 vyučuje v ZUŠ Bystřice pod Hostýnem hru na klavír a působí jako korepetitorka.

  Od roku 2002 spolupracuje s PS Tregler a také s dětským PS Vrabčáci při ZŠ TGM.

  V roce 2007 studovala čtyřsemestrální kurz MC JAMU – Stylová klavírní interpretace a moderní teorie klavírní hry, v Metodickém centru studuje od roku 2005 neustále (celoživotní vzdělávání).

  V roce 2008 byla požádána o spolupráci s dětským pěveckým sborem „Sboreček“ při ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem.

  V roce 2013 úspěšně ukončila studijní obor Klavírní pedagogika na HF JAMU v Brně. Hru na klavír studovala u prof. Jiřího Doležela.

  V současné době začíná s hrou na cembalo na Metodickém centru HF JAMU v Brně ve třídě MgA. Martina Hrocha a neustále se vzdělává studiem v Metodickém centru HF JAMU v Brně.

  úspěchy:

  2008 – okresní kolo národní soutěže ZUŠ – 1. místo – Marie Tučková, Roztočilová Klára, 2. místo – Jan Sanitrák, Vendula Galdová
  2008 – krajské kolo národní soutěže ZUŠ – 2. místo – Klára Roztočilová
  2010 – žákyně Vendula Galdová přijata na konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži
  2011 – okresní kolo národní soutěže ZUŠ – 1. místo – Nikol Schönwälderová, Dominik Duchoň, Jan Sanitrák, Klára Roztočilová, 2. místo – Eliška Pilmajerová, Lenka Skácelová, Karolína Studená, Ester Pospíšilová, Ondřej Ryška, Lucie Mozolová, Hana Tučková
  2011 – krajské kolo národní soutěže ZUŠ – 1. místo Klára Roztočilová
  2014 – okresní kolo národní soutěže ZUŠ – 1. místo Helena Kubíčková, Karolína Studená, Nikola Chmelařová, Jan Sanitrák, 2. místo – Markéta Macháňová, Nikol Schönwälderová
  2014 – krajské kolo národní soutěže ZUŠ – 2. místo Jan Sanitrák

  Jako korepetitorka získala několik ocenění:

  2006 – „Diplom za mimořádný klavírní doprovod, který výrazně podpořil výkon soutěžících“- okresní kolo

  2009 – 2x „Diplom za citlivý klavírní doprovod“ – dřevěné dechové a žesťové nástroje – okresní kolo

  2015 – „Diplom za mimořádnou klavírní spolupráci“- okresní kolo

  2015 – „Diplom za vynikající klavírní spolupráci“- krajské kolo

  Jako korepetitorka spolupracuje nejčastěji s kolegy MgA. Pavlou Caletkovou, Mgr. Jarmilou Schuskovou a Mgr. Vladimírem Češkem.


 • MgA. Ester Moravetzová  učí: hru na klavír a varhany, korepetitorka

  o učiteli:

  Vystudovala obor hra na varhany na Církevní konzervatoři v Kroměříži u prof. Ireny Chřibkové a na Konzervatoři v Praze u prof. Jana Hory, kde v roce 1997 absolvovala. V Praze též studovala dva roky povinný klavír u Mgr. Ludmily Šimkové – dlouholeté pedagožky a autorky Klavírní prvouky a nadšené překladatelky různých vědeckých prací zabývajících se výukou mladého pianisty.

  Je také absolventkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde studovala u doc. Kamily Klugarové a u prof. Karla Pokory (varhanní improvizace), zakladatele varhanního oddělení Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Během svého studia v Brně pobývala tři semestry na Hochschule der Künste v Berlíně, kde vyučoval hru na varhany prof. Leo van Doeselaar, světově známý varhaník z Concertgebouw v Amsterodamu. Za studií se pravidelně účastnila řady mezinárodních interpretačních kurzů.  Od roku 2001 působí jako profesorka hry na varhany na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Od roku 2009 vyučuje též hru na klavír, varhany a korepetuje na Základní umělecké škole v Bystřici pod Hostýnem. V Českobratrské církvi evangelické se angažuje v oblasti vzdělávání církevních varhaníků a působí na Semináři církevní hudby Evangelické akademie. Se svým manželem Ladislavem Moravetzem, celocírkevním kantorem ČCE, spolupracuje na pravidelných letních interpretačních varhanních kurzech, na různých církevně-hudebních projektech (nahrávky CD, duchovní koncerty, hudební nešpory), a zúčastňuje se každoročních zasedání Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu. Vedle pedagogické práce se věnuje i koncertní činnosti doma i v zahraničí.


 • Bystřická letní flétna
 • ZKOLA
 • Asociace ZUŠ
 • Zlínský kraj
 • Bystřice pod Hostýnem
 • ZUŠ Open
 • ZUŠka? ZUŠka!
 • Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

Kontakty

tel.: +420 573 380 372
e-mail: zusbph@volny.cz

Adresa

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 133
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Mapa

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 133
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zobrazit větší mapu

Napište nám

Jméno *

Email *

Předmět

Zpráva

Chci odebírat novinky

Chcete-li odebírat novinky, jednoduše přidejte svůj e-mail níže a přihlašte se k odběru.Po odeslání ještě obdržíte potvrzující e-mail, který musíte odsouhlasit!

Přidejte se k nám