Zobcová flétna

Stručná charakteristika ŠVP

Délka studia: 7 let

Fotografie z výuky:

Kdo učí

 • Mgr. art. Petra Bradáčová  učí: hru na zobcovou a příčnou flétnu

  o učiteli:

  Od roku 1998 začala navštěvovat Základní uměleckou školu Harmonie Zlín ve hře na příčnou flétnu u Mgr. Jany Holáskové.  V roce 2003 složila talentové zkoušky na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě k Mgr. Marcele Šindelové. Po dobu studií na konzervatoři se zúčastnila několika soutěží, např.:

  V pátém ročníku konzervatoře úspěšně složila přijímací zkoušky na fakultu umění Ostravské univerzity v Ostravě opět do flétnové třídy Mgr. M. Šindelové.  V roce 2011 dokončila bakalářské studium na Ostravské univerzitě v Ostravě a pokračovala na magisterském studiu ve hře na flétnu u Mgr.art. Dagmary Zsapkové na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě. Roku 2013 dokončila magisterské vzdělání.
  Příležitostně vypomáhala ve filharmonii B. Martinů ve Zlíně (2009 – 2011). Pravidelně spolupracuje a klavíristou Luborem Horákem a od prosince 2012 také s Holešovským komorním orchestrem.
  V letech 2009 – 2012 vyučovala na ZUŠ B. Smetany v Karviné a v letech 2011 – 2015  na Slovácké ZUŠ v Uherském Hradišti. V současnosti vyučuje na Soukromé ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti, na ZUŠ Morava Zlín a ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem.

  úspěchy:

  – účast na Mezinárodní soutěži Concertino Praga 2004
  – Interní soutěž ve hře na dechové nástroje, Ostrava 2006- 1. cena
  – „6th International Contest Wind Instrument Jastrzebie Zdrój“ 2006- účast ve 2. kole
  – účast na výběrovém předkole Pražského Jara 2009
  Od roku 2010 je členkou Tria Amabile ve složení flétna, housle, klavír. S triem se zúčastnila soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a jeho současníci“, Vidnava 2010 – 1. místo a cena laureáta soutěže.  Absolvovaly také mistrovské kurzy komorní hry u Prof. A. Lehmanna.


 • MgA. et Bc. Pavla Caletková

  ředitelka školy

  učí: hru na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon


 • MgA. Magda Čáslavová  učí: hru na zobcovou a příčnou flétnu

  o učiteli:

  Rodačka z Bystřice pod Hostýnem,navštěvovala zdejší  Základní uměleckou školu v letech 1987-1995.

  Nejprve studovala hru na zobcovou flétnu ve třídě p. uč. Aleny Muchové, později příčnou flétnu u Mgr. Jarmily Schuskové.

  Po studiu na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži v letech 1995-2001 ve třídě Mgr. Ludmily Mašlaňové, pokračovala ve studiu na Hudební akademii múzických umění v Praze,r. 2000 – 2005,u Prof. Jiřího Válka.

   

  Kurzy:

  -Mistrovské interpretační kurzy JAMU, Brno

  -Sommerakademie, Vídeň

  Interpretační spolupráce:

  -Se skladatelským sdružením Konvergence, Praha 2000 – 2006

  -S dechovým kvintetem Juventus a Kühnovým dětským pěveckým sborem, Praha, New York

  -Nahrávky pro Český rozhlas, Českou televizi

  Pedagogická činnost:

  -ZUŠ Kojetín, 1999 – 2002

  -ZUŠ Benešov u Prahy, 2002 – 2006

  -ZUŠ Bystřice pod Hostýnem 2008 – dosud.

  úspěchy:

  -Soutěžní přehlídka posluchačů Konzervatoří ČR, Ostrava 1997

  -Concertino Praga, 1997 – 1998, 2.místo

  -Talent roku, 1999, 2000

  -Pražské jaro, 2000


 • Pavel Fojtů DiS.  učí: hru na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon

  o učiteli:

  Studoval hru na klarinet na Konzervatoři Pavla Josefa Vevanovského v Kromeříži

  ve třídě MgA. Miroslava Šišky a MgA. Jiřího Kundla.

   

   

  úspěchy:

  Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, 2012 – 3. místo


 • Markéta Janečková dipl. um.  učí: hru na zobcovou flétnu a hoboj

  o učiteli:

  Studovala hru  na zobcovou flétnu u Aleny Muchové, absolventka hry na hoboj  u Jaromíry Mikušové v ZUŠ Bystřici pod Hostýnem

  V r. 1997 absolvovala hru na hoboj na Konzervatoři v Brně u prof. G. Sýkory

  Hostovala v Městském divadle Brno.

  Působila v orchestru Mladí brněnští  symfonikové – MBS, při ZUŠ PhDr. Z. Mrkose  v Brně

  Vyučovala 15 let v ZUŠ PhDr. Z. Mrkose  v Brně hru na zobcovou flétnu, hoboj a vedla také  flétnový soubor

   

  Účast na kurzech : Olomoucká flétnová škola na zobcovou flétnu u  J.Kvapila

  Bystřická letní flétna

  Program celoživotního vzdělávání  při JAMU

  Pedagogické soboty na Konzervatoři v Brně

  Od r. 2014 vyučuje v ZUŠ Bystřice pod Hostýnem

  úspěchy:

  Ve své praxi  vyučovala 7 žáků na hoboj, někteří působili dále v orchestru MBS

  Se svými žáky se účastnila okresních a krajských soutěží v Brně a Kroměříži


 • Mgr. Jarmila Schusková  učí: hru na zobcovou a příčnou flétnu

  o učiteli:

  Po ukončení LŠU v rodné Bystřici vystudovala kroměřížskou konzervatoř. Po jejím absolvování pokračovala ve studiu hry na flétnu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Zpočátku vyučovala v Bystřici, v Přerově, v Krnově. Pro své náboženské přesvědčení nemohla v letech 1976-82 vyučovat a pracovala tedy jako dělnice v Brněnských papírnách. Od roku 1991 se stala opět učitelkou naší školy.

  úspěchy:

  Jarmila Schusková má dlouhodobé výsledky ve své flétnové třídě. Desítky absolventů získaly pod jejím vedením dobré základy hry na flétnu a tak obohatili uměním život sobě i jiným. Kromě nich připravila ke studiu na konzervatoři 8 žáků. Z těch se později stali také pedagogové. Vyučují na ZUŠ nebo konzervatořích v Brně a v Kroměříži. Je svým žákům vždy velkou inspirací a i když se nerozhodnou pro studium flétny, dále pokračují ve hře při studiu na střední nebo vysoké škole.

  Žáci z flétnové třídy J. Schuskové jsou také velice úspěšní na soutěžích v sólové nebo komorní hře. Mnohokrát se dostali do ústředních kol a získali nejvyšší ocenění.


 • Petra Smílková DiS.  učí: hru na zobcovou a příčnou flétnu

  o učiteli:

  V letech 2004 – 2010  Janáčkova konzervatoř v Ostravě včetně navazujícího studia, obor příčná flétna ve třídě prof. Mgr. Marcely Šindelové, účast na soutěžích v sólové a komorní hře.

  Od roku 2008 učitelka v ZUŠ Bystřice pod Hostýnem v oboru zobcová  a příčná flétna, od roku 2015 vyučuje příčnou a zobcovou flétnu i v ZUŠ Kojetín.

  – účast na kurzech: Letní flétny prof. Františka Malotína, Metodika hry na dřevěné nástroje, Moderní pojetí hry na příčnou flétnu, Kurzy zobcové flétny Jana Kvapila, Bystřická letní flétna

  – účinkování na Chrámových koncertech, koncertech učitelů a příležitostných akcích


 • Vojtěch Tomek  učí: hru na zobcovou flétnu, kytaru, bicí a klávesy

  o učiteli:

  Absolvoval konzervatoř v oboru hra na trubku a dirigování. Od r. 1977 postupně pracoval jako vojenský muzikant v praporčické hodnosti, později jako dirigent Posádkových hudeb v Kroměříži a ve Vyškově v důstojnické hodnosti. Celkově prožil v aktivní muzikantské profesi 24 let.

  Absolvoval dvouletý vzdělávací program  Vyučování hry na kytaru na Konzervatoři v Brně v letech 2008 – 2009


 • MgA. Tereza Vondráková  učí: hru na zobcovou a příčnou flétnu v současnosti je na mateřské dovolené

  o učiteli:

  Prvním hudebním krůčkům se naučila v základní umělecké škole ve svém rodném městě Bystřici pod Hostýnem, věnovala se hře na zobcovou a příčnou flétnu, klavír a violoncello. Následovala studia na Janáčkové konzervatoři v Ostravě ve třídě MgA. Jiřího Bystroně (příčná flétna). V roce 2008 se na Letní škole barokní hudby v Kelči poprvé setkala s barokní příčnou flétnou a zájem o ni dále rozvíjela na Akademii staré hudby v Brně u Thijse van Baarsela a Lucie Duškové. Pravidelně se účastnila interpretačních kurzů barokní hudby pod vedením špičkových hudebníků (Roberto Bando – Mexico, Nancy Hadden – USA, Peter Holtslag – NL, Julie Branná, Marek Štryncl, Petr Zeifart). Magisterská studia absolvovala v Krakowě ve třídě Prof. Petera Holtslaga, kde se věnovala kromě hry na barokní příčnou flétnu také zobcové flétně. Hru na tento nástroj dále studuje na Janáčkově konzervatoři u MgA. Jana Kvapila.

  Velkou radostí je pro ni práce s dětmi. Jako pedagog působila na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze, na ZUŠ v Uničově a v Bystřici pod Hostýnem.

  úspěchy:

  Koncertuje u nás i v zahraničí, je členkou souborů zabývajících se interpretací staré hudby (Musica Apollonica, Czech Ensemble Baroque, Musica figuralis). V roce 2013 se zúčastnila interpretační soutěže v rámci Letní školy barokní hudby, umístila se na 2. místě a v následujícím roce sólově vystoupila s orchestrem Czech Ensemble Baroque na Znojemském hudebním festivalu. Jako sólistka také vystoupila s Janáčkovou filharmonií v Ostravě a Barokním orchestrem Amuz Kraków.


 • Bystřická letní flétna
 • ZKOLA
 • Asociace ZUŠ
 • Zlínský kraj
 • Bystřice pod Hostýnem
 • ZUŠ Open
 • ZUŠka? ZUŠka!
 • Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

Kontakty

tel.: +420 573 380 372
e-mail: zusbph@volny.cz

Adresa

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 133
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Mapa

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 133
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zobrazit větší mapu

Napište nám

Jméno *

Email *

Předmět

Zpráva

Chci odebírat novinky

Chcete-li odebírat novinky, jednoduše přidejte svůj e-mail níže a přihlašte se k odběru.Po odeslání ještě obdržíte potvrzující e-mail, který musíte odsouhlasit!

Přidejte se k nám