Profil

MgA. Bohumila Plesníková 
Učitel/ka
Vyučuje: Literárně-dramatický obor
Pracoviště: SD Sušil

O učiteli

V Brně absolvovala na Ústavu pedagogických věd FF MU specializované studium dramatické výchovy. Poté vystudovala v Praze divadelní fakultu Akademie múzických umění, kde získala titul Magistr umění.

Žáci a studenti Bohumily Plesníkové se poměrně často nejvyšších kol národních přehlídek a jiných významných kulturních akci.

K významným počinům B. Plesníkové patřila například účast souboru LDO na Mezinárodním festivalu „Japonsko všemi smysly“ r. 2001 v Praze, jehož hlavním organizátorem bylo japonské velvyslanectví. Dále to byl mnohovrstevnatý projekt Odkaz Alfréda Radoka městu Valašské Meziříčí, jehož byla iniciátorkou i tvůrkyní, a který se v r. 2011 uskutečnil pod záštitou Václava Havla. V rámci oslav Alfréd Radok 100, v r. 2014, byla pozvána do Prahy, aby zde, v rámci celodenní konference, proslovila přednášku na téma Počátky umělecké činnosti Alfréda Radoka. Téhož roku se svými žáky z Valašského Meziříčí nastudovala inscenaci s prvky laterny magiky, která byla věnovaná Alfrédu Radokovi in memoriam. Byla uvedena v rámci festivalu ZUŠ Alfréda Radoka a získala velké uznání.

B.P. bývá zvána do porot významných přehlídek uměleckého přednesu nebo přehlídek dětského či studentského divadla. Pracuje také jako lektorka.

Semináře vedla na Loutkářské Chrudimi 1995 a na Dětské scéně v Trutnově 2002.

Byla organizátorkou krajských soutěží ZUŠ v Karolince (2001) a ve Valašském Meziříčí (2004).

Ve Valašském Meziříčí organizovala semináře přednesu pro učitele LDO ze severní a střední Moravy.

Pro LDO ZUŠ ve Valašském Meziříčí zorganizovala dílny a semináře s těmito uměleckými osobnostmi: Radkem Balašem, Evou Brhelovou, Vilémem Dubničkou, Danielou Fischerovou, Martinem Františákem, Michalem Hechtem, Rudolfem Kvízem, Luďkem Richterem, Petrem Vášou aj.

Pracovala i v porotách krajských soutěží LDO ZUŠ (Karolinka 2001, Olomouc 2001, Ostravice 2004) a Dětské scény (Uherské Hradiště 2003) či dětských recitátorů (Brno 2004) aj.

Spolupracuje s Národním divadlem Brno jako odborná poradkyně.

Úspěchy

Happening s brněnským Divadlem Klauniky v rámci Valašského Špalíčku (1992),

1995 Neposlušná Barborka (Dramatizace prvotiny D. Mrázkové), která se hrála na třech různých národních přehlídkách (Pardubice, Hradec Králové, Jičín)1998 Dlouhá Střapatá (Dramatizace japonské pohádky, Popelka Rakovník 1998, Celostátní soutěž ZUŠ 2001)

2005 Havrane z kamene (Dramatizace stejnojmenné knihy T. Pěkného)

2006 Zahrada (Dramatizace dle stejnojmenné knihy J. Trnky)

2007 Milující pastýřka (Dramatizace novely R. Jefferse, Pastýřka putující k dubnu, soubor LDO získal pozvání na přehlídku středoškolské tvorby v Bechyni)2008 Auto z pralesa (Dramatizace stejnojmenné povídky D. Mrázkové, v pobočce ZUŠ Kelč; Krajská přehlídka Staré Město 2008)

2008 O Vánocích, které nebyly (Dramatizace pohádky J. Čapka, Dětská scéna 2008)

2009 Holčička zlatá (Dramatizace povídky A. Lindgrenové, Dětská scéna 2009)2011 Dokumentární inscenační pásmo o životě a díle mladého Alfréda Radoka a jeho valašskomeziříčského souboru Mladá scéna – Jak múzy za války nemlčely.2011  Král Lávra (Dramatizace básně K. H. Borovského), představení speciálně nastudované pro Slavnost Odkaz Alfréda Radoka.2013  Volavka a Želva a Červená pohádka ( Dramatizace australské pohádky a pohádky D. Fischerové, Zlín, krajské kolo LDO, Červená pohádka obdržela návrh na postup do celostátní přehlídky ZUŠ)2014  Co je to proti pomněnkám, inscenace s prvky laterny magiky (Dramatizace pohádky D. Mrázkové, věnováno A. Radokovi in memoriam)2014  Kajsa Nebojsa (Dramatizace povídky A. Lindgrenové, Bystřice pod Hostýnem)

Kromě výše zmínění divadelní tvorby se téměř dvacítka jejích svěřenců dostala na přednesové národní soutěže ZUŠ v Kralupech nad Vltavou (1992), v Uherském Hradišti (2004, 2010, 2013), na Dětské scéně v Ústí nad Orlicí, v Zábřehu na Moravě (1999) a v Trutnově (2005, 2007, 2009), na Wolkrově Prostějově (2003), sedm sólistů i na MFP (dříve Moravský, nyní Mezinárodní festival poezie) ve Valašském Meziříčí.

Jedna slovesná práce jejích dětí se probojovala na ostravskou literární soutěž Evropa ve škole (2003) a další na celostátní literární soutěž ZUŠ v Uherském Hradišti (2004, 2010).

Téměř dvě desítky jejích studentů byly přijaty na střední a vysoké školy uměleckého zaměření a někteří již sami učí nebo pracují jako umělci.

 

Někteří žáci a studenti, úspěšní při přijímacím řízení na konzervatoře a VŠ:

Vladimíra Včelná, konzervatoř v Praze, poté herecké angažmá ve státním divadle Olomouc, práce ve filmu, zejména ve filmovém, ale i TV dabingu.

Ivo Skýpala, JAMU, ateliér dramatické výchovy

Martin Františák, JAMU, ateliér dramatické výchovy a katedra režie u A. Goldflama. V souč. Pracuje jako umělecký šéf uměleckého souboru Mahenovy činohry, Národní divadlo Brno. Do povědomí české kultury se zapsal také jako dramatik her „Doma“ , „Jan Palach“ aj.

Vilém Dubnička, DAMU, katedra činoherního herectví. Po studiu pracoval jako herec plzeňského státního divadla. Je činný také jako režisér.

Jana Hrubá, JAMU, ateliér dramatické výchovy. Po studiích pracovala na této škole zprvu jako asistent, později coby pedagog.

Kateřina Boková, konzervatoř v Brně, nyní žije a pracuje v zahraničí (USA)

Ilona Zámečníková, DAMU, ateliér dramatické výchovy, vedla divadelní soubor v Rožnově pod Radhoštěm, nyní žije v Olomouci

Lucie Štěpánková, JAMU, ateliér dramatické výchovy, činná v divadelních aktivitách v Brně. Pedagog LDO v Rožnově pod Radhoštěm

Karolína Palátová, JAMU, ateliér dramatické výchovy, činná v divadelních a dramatickovýchovných aktivitách v Brně aj.

Renata Visnerová-Prokopová, DAMU, katedra činoherního herectví. Živí se filmovým, divadelním a televizním herectvím v Praze.

Jan Fiurášek, JAMU, katedra sluchově postižených. Dnes činný v pantomimě.

Tomáš Vahala, vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Je členem činoherního souboru Divadla F. X. Šaldy v Liberci.

Vlastimil Burda, Janáčkova Konzervatoř v Brně, potom DAMU, katedra alternativního a loutkového divadla. Pracuje také v ostravském divadle Aréna.

Lucie Holmanová, Univetzita Palackého v Olomouci. a) Filosofická fakulta, obor Teorie divadla, b) Pedagogická fakulta, obor Dramaterapie

Nela Pelcová, Masarykova Univerzita v Brně, Filosofická fakulta, obor Teorie divadla

Ondřej Dvořák, JAMU, katedra herectví (student 4. ročníku)

Copyright © 2021 Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Webové stránky vytvořil TK Design - www.tkdesign.cz
Skip to content