Úřední deska

Povinně zveřejňované informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu:


1. Název: Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem

2. Adresa: Masarykovo náměstí 133, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

3. Důvod a způsob založení:

Rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 24 329/2001-14 ze dne 25. září 2001 se příspěvková organizace Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem stává s účinností od 1. října 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Zřizovací listina č.j. 3117/2001 ŠK ze dne 28. listopadu 2001.

Hlavním účelem zřízení je poskytování základního uměleckého vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

Zřizovatel

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, www.kr-zlinsky.cz

4. Organizační struktura:

IZO 110 004 841

Forma organizace je příspěvková s právní subjektivitou. Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem „Organizační řád Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem“.

5. Kontaktní spojení:

5.1 Kontaktní poštovní adresa: Masarykovo nám. 133, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
5.2 Úřední hodiny: pondělí – pátek 9:30 – 11:30, čtvrtek a pátek 13:00 – 15:00
5.3 Telefonní čísla: 573 380 303, 573 380 372
5.4 Adresa internetové stránky: www.zusbph.cz
5.5 Elektronická podatelna: zusbph@volny.cz
5.6 Datová schránka:  3gpybxx

ředitelka školy: caletkova@zusbph.cz

zástupce statutárního orgánu a zástupkyně ředitelky: bartova@zusbph.cz

ekonomka: kotlikova@zusbph.cz

6. Případné platby lze poukázat: ČS a.s. pobočka Bystřice pod Hostýnem, č. ú. 1481046329/0800

7. IČ: 63458632

8. DIČ: škola není plátce DPH

9. Dokumenty:

9.1 Hlavní dokumenty školy:

– Školní vzdělávací program (vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZUV)
Školní řád Školní řád 01_2017

– Organizační řád 

– Výroční zpráva o činnosti školy

Dokumenty jsou dostupné na webových stránkách školy.

9.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu a jeho schválení jsou zveřejněny ve Výroční zprávě o hospodaření a Stanovisku zřizovatele.

10. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podat ústně, telefonicky, písemně a emailem. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.

11. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu řediteli školy písemně nebo ústně v úředních hodinách po předchozí domluvě.

12. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje na adresu Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 22, 760 01 Zlín, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

13. Formuláře

Formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium jsou v tištěné podobě v kanceláři školy nebo na webových stránkách školy.

14. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Ke stažení na adrese: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

15. Předpisy

15.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Přehled školských předpisů na MŠMT – http://www.msmt.cz/

Přehled školských předpisů na www.zkola.cz

15.2 Vydané právní předpisy:

Školní řád

16. Úhrady za poskytování informací

Informace se poskytují bezplatně.

17. Licenční smlouvy

Škola nemá uzavřeny licenční smlouvy.

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ke stažení zde …. Výroční zpráva o činnosti 2016_2017

19. Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu 2018

20. Schválený rozpočet na rok 2018

Rozpočet_2018

2. upravený rozpočet na rok 2018

znova rozpčet

 • Bystřická letní flétna
 • ZKOLA
 • Asociace ZUŠ
 • Zlínský kraj
 • Bystřice pod Hostýnem
 • ZUŠ Open
 • ZUŠka? ZUŠka!
 • Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

Kontakty

tel.: +420 573 380 372
e-mail: zusbph@volny.cz

Adresa

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 133
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Mapa

Napište nám

  Jméno *

  Email *

  Předmět

  Zpráva

  Chci odebírat novinky

  Chcete-li odebírat novinky, jednoduše přidejte svůj e-mail níže a přihlašte se k odběru.Po odeslání ještě obdržíte potvrzující e-mail, který musíte odsouhlasit!

  Přidejte se k nám