Charakteristika výtvarného oboru

Schodiště vedoucí až pod střechu budovy ZUŠ, Vás zavede do  ateliérů vonících barvami, voskem a hlínou. Svůj talent zde mohou rozvíjet všichni. Pod vedením pedagogů si žáci osvojují klasické techniky jako je malba, kresba, grafika a modelování.  Přitom však v žádném případě nestojí v pozadí moderní techniky, jako je například  práce s digitální fotografií a tvorba animací. Součástí výuky je i exkurz do dějin umění a současné tvorby.

Celý školní rok je vždy zaměřen na zvolený projekt , jehož jednotlivá témata  prostupují  všemi oblastmi tvůrčí činnosti. Výsledek je v závěru školního roku prezentován formou výstavy  v bystřickém zámku.

Náš obor  také připravuje k talentovým zkouškám  žáky  mířící na střední a vysoké školy s uměleckým zaměření. Cílem našeho snažení je naučit žáky vytvářet  kvalitní dílka, ale i sdílet  radost ze samotného procesu tvorby.

 

Copyright © 2021 Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Webové stránky vytvořil TK Design - www.tkdesign.cz
Skip to content